Basılı hazır evrak anlamına gelmektedir. Belirli bir rutine göre yapılan evrak işleri gösterilebilir. Matbu evrak matbaa kelimesinden türetilmiştir. Günümüzde sadece basılı evraklar değil,kıymet taşıyan damgalı ya da imzalı evraklar içinde kullanılmaktadır. Bu evrakların birçok teknik özellikleri vardır; Baskı rengi tek renk,iki renk,üç renk veya dört renk olabilir. A5 veya A4 ebatlarında olur. Siyah renk veya istenilen renkte basılmaktadır. Ciltler halinde olmaktadır. Son olarak da ciltleme yöntemi genellikle tutkallı olmaktadır. Bu teknik özellikler matbu evrağın teknik özelliklerinden en önemlilerindendir. Bu evrak ürünlerini açıklamak gerekirse tahsilat makbuzu,adisyon,sipariş fişi,dekont,reçete,antentli kağıtlar olarak tanımlanabilir.

Bu evraklar birçok yerde dilekçe olarak kullanılmaktadır. Bu dilekçeler Adli sicil dilekçesi,Askerlikle ilgili dilekçeler,Taahhütname dilekçesi ve birçok dilekçe olarak kullanılmaktadır. Matbu evraklar özel bir evrak olduğu için tüm devlet dairelerinde kullanılan evraktır. İnsanlar bir devlet dairesine gittikleri zaman,dilekçe yazdıklarında bu evraklardan kullanmaktadırlar. Bu evraklar okullarda da çok kullanılmaktadır. Bu evrakların maliyeti düşük olduğu için okullarda en çok tercih edilme sebeplerinden biridir.

Örneğin; Bir erkek askerliğini,okul okuması sebebiyle tecil dilekçesini doldurmayı gerekmektedir. Eskiden kalemle saatlerce dilekçe yazma işlemi sürerken,günümüzde teknolojinin gelişmesiyle artık bilgisayar ortamında dakikada dilekçe doldurulmaktadır. Günümüzde artık bu evraksız hiçbir işlem yapılmamaktadır. Vergi dairelerinde,Nüfus müdürlüklerinde,Askerlik şubelerinde yani tüm resmi dairelerde bu evraklar kullanılmaktadır. Bu evraklar genellikle A4 kağıt şeklinde kullanılmaktadır. Ancak nadiren de olsa A5 ve A6 kağıt şeklinde de kullanılmaktadır.

Vergileme de kullanılan çeşitli matbu evrağın güncel olmamasından kaynaklanan sorunlar zaman zaman gündeme gelmektedir. Uygulamalar sürekli değişmesinden dolayı bu gelişmeye ayak uyduramayan matbu evrakların kullanılmaya devam edilmesi,mükellefleri yanılttığı için hak kayıplarına yol açtığı gözlenmektedir. Bu yüzden vergi işlerinde kullanılan evrakların formatları güncel olması gerekmektedir.